Contoh Surat Lamaran Kerja Untuk PT.Pinus

surat lamaran kerja


Medan, 23 Juli 2015

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan
PT.PINUS MERAH ABADI
Jl.Letda Sujono No.89
Medan

Hal : Lamaran Kerja
Lamp : 6 Lembar

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                                       : YUSNAEDY HASNAN ( YUDI)
Tempat/ Tanggal Lahir            : Medan, 21 Mei 1980
Jenis Kelamin                          : Laki-laki
Agama                                     : Islam
Pendidikan terakhir                 : SMK
Alamat                                     : Jl. Rakyat Pasar II gg Sihapas No.16
Hp                                            : 0853 6093 4969
Bersamaan dengan ini saya datang kehadapan Bapak/Ibu untuk mengajukan permohonan, agar sudilah kiranya Bapak/Ibu menerima saya menjadi karyawan pada instansi perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu turut saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1.      Surat Permohonan             : 1 Lembar
2.      Pas Fhoto 3 x 4                 : 2 lembar
3.      Fhoto Copy KTP              : 1 Lembar
4.      Fhoto Copy Ijazah            : 1 Lembar
5.      Daftar Riwayat Hidup      :  1 Lembar
Demikianlah surat permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar Bapak  dapat mempertimbangkannya, dan atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat SayaYUSNAEDY HASNAN

Post a Comment

Artikel Terkait Tips Motivasi